HP Deskjet 5440 Printer series - A fénykép valamely része halvány

background image

A fénykép valamely része halvány

Ha a fénykép valamely része halvány, kövesse ezeket az

irányelveket

.

Fénykép nem kívánt kerettel

Ha a fényképnek nem kívánt kerete van, kövesse ezeket az

irányelveket

.

A fénykép valamely része halvány

Az elhalványodás a fénykép különböz

ő

részein is el

ő

fordulhat.

Felhasználói kézikönyv

85

background image

Az elhalványodás a fénykép szélein jelentkezik

Ellen

ő

rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, tegye

m

ű

anyagtasakba, majd hajlítsa a behajlással ellenkez

ő

irányba, amíg ki nem

egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely
nincs meghajolva.
A fotópapír meghajlásának megel

ő

zéséhez szükséges tennivalókat a

Fotópapírok

tárolása és kezelése

cím

ű

részben olvashatja.

Az elhalványodás a fénykép széleihez közel jelentkezik

Ha a fénykép szélét

ő

l körülbelül 2,5–6 cm távolságra jelentkezik elhalványodás,

próbálja meg a következ

ő

t:

Helyezzen be a nyomtatóba egy

fotó nyomtatópatront

.

Nyissa meg a

Nyomtató tulajdonságai

párbeszédpanelt, válassza ki a

Papír/

Min

ő

ség

lapot, majd állítsa a

Nyomtatási min

ő

séget

Maximum dpi

értékre.

Forgassa el a képet 180°-kal.