HP Deskjet 5440 Printer series - Nyomtatópatron problémák

background image

Nyomtatópatron problémák

Helytelen nyomtatópatron

A nyomtató csak a megfelel

ő

nyomtatópatronokkal tud nyomtatni. Ha

nyomtatópatronnal kapcsolatos hibaüzenetet kapott, akkor az egyik vagy mindkét
nyomtatópatron nem használható a nyomtatóban.
Ellen

ő

rizze le, helyes nyomtatópatronokkal rendelkezik-e:

1.

Nyissa fel a nyomtató fedelét.

2.

Nézze meg a nyomtatópatron címkéjén az azonosítószámot.

11. fejezet

74

HP Deskjet 5400 series

background image

1 Azonosítószám-címke
2 Felhasználhatósági dátum

3.

Ellen

ő

rizze a nyomtatóban használható patronok listáját.

a.

Nyissa meg a nyomtató

Szerszámosládáját

.

b.

Kattintson a

Becsült tintaszint

fülre.

c.

Kattintson a

Nyomtatópatron információk

gombra, s tekintse meg a

nyomtatópatronok azonosítószámait.
A nyomtatóval kézhezkapott referencia útmutató is tartalmazza a
nyomtatópatronok azonosítószámait.

4.

Ellen

ő

rizze a nyomtatópatronok felhasználhatóságának id

ő

pontját.

5.

Ha a nyomtatópatronnak nem megfelel

ő

azonosítószáma van, vagy lejárt a

felhasználhatósági ideje,

helyezzen be egy új nyomtatópatront

.

6.

Zárja be a nyomtató fed

ő

lapját.

Ha a Folytatás jelz

ő

fény nem villog, a probléma megoldódott.

Ha a Folytatás jelz

ő

fény villog, látogassa meg a

www.hp.com/support

weboldalon

a HP technikai támogatását.

Nyomtatópatron hibaüzenete

Ha valamelyik nyomtatópatronnal kapcsolatban hibaüzenetet kap, kövesse az alábbi
lépéseket:
1.

Emelje fel a nyomtató fed

ő

lapját, s vegye ki a hibaüzenetben említett

nyomtatópatront.

2.

Helyezze vissza

a nyomtatópatront.

Ha a Folytatás jelz

ő

fény nem villog, a probléma megoldódott.

Ha a Folytatás jelz

ő

fény továbbra is villog, folytassa a következ

ő

lépéssel.

3.

Tisztítsa meg kézzel

a nyomtatópatront.

4.

Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató
fedelét.
Ha a Folytatás jelz

ő

fény még mindig villog, a nyomtatópatron hibás, ki kell

cserélni

.

Megjegyzés

Ha nincs cserepatronja, egy nyomtatópatronnal is

nyomtathat a

tintahelyettesít

ő

módban

.

5.

Ha a Folytatás jelz

ő

fény a patron kicserélése után is villog, látogassa meg a

www.hp.com/support

weboldalon a HP technikai támogatását.

Felhasználói kézikönyv

75

background image

„Nyomtatás tintahelyettesít

ő

módban” üzenet

A nyomtató a tintahelyettesít

ő

módba lép, amint érzékeli, hogy csak egy

nyomtatópatron van behelyezve. Ez a nyomtatási mód lehet

ő

vé teszi az egy patronnal

történ

ő

nyomtatást, de lassabb lesz, s hatással van a nyomtatási min

ő

ségre is.

Ha mindkét patron a nyomtatóban van, s mégis tintahelyettesít

ő

móddal kapcsolatos

üzenetet kapott, ellen

ő

rizze, hogy a m

ű

anyag szalag el van-e távolítva a

nyomtatópatronokról. Ha a m

ű

anyag véd

ő

szalag takarja a nyomtatópatron érintkez

ő

it,

a nyomtató nem tudja érzékelni, hogy az a patron be van-e helyezve.

1 A véd

ő

szalag eltávolítása

„Nyomtatópatron rossz helyen van” üzenet

Ha ezt az üzenetet kapta, a nyomtatópatron a foglalat nem megfelel

ő

rekeszébe lett

behelyezve.
A háromszín

ű

nyomtatópatront mindig a nyomtatópatron foglalat

bal

oldali rekeszébe

helyezze be.
A fekete vagy a fotó nyomtatópatront a nyomtatópatron foglalat

jobb

oldali rekeszébe

helyezze be.

Megjegyzés

Könnyedén megtalálhatja, hogy a foglalat melyik oldalába kell

behelyezni a patront, egyszer

ű

en egyeztesse a patron címkéjén és a foglalat

felett lév

ő

szimbólumokat.