HP Deskjet 5440 Printer series - Papírelakadás

background image

Papírelakadás

A papírelakadás megszüntetéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1.

Nyomja meg a

Folytatás

gombot.

Ha a papírelakadás nem sz

ű

nik meg, akkor folytassa a következ

ő

lépéssel.

2.

Kapcsolja ki a nyomtatót.

3.

Távolítsa el a hátsó ajtót. Nyomja a fogantyút jobbra, majd húzza ki az ajtót.

Felhasználói kézikönyv

71

background image

4.

A nyomtató hátulja fel

ő

l húzva vegyen ki minden papírt a nyomtató belsejéb

ő

l.

Ha címkéket nyomtat, ellen

ő

rizze, hogy a címkék a nyomtatón való

keresztülhaladás során nem váltak-e le a címkelapról.

5.

Helyezze vissza rendesen a hátsó ajtót.

6.

Ha a papírelakadás nem szüntethet

ő

meg a nyomtató hátoldala fel

ő

l, emelje fel a

nyomtató fed

ő

lapját, szüntesse meg a papírelakadást a nyomtató eleje fel

ő

l, majd

engedje vissza a fed

ő

lapot.

Vigyázat!

Óvatosan húzza ki a papírt, mert a nyomtató eleje fel

ő

li

megszüntetés meghibásodást is okozhat.

7.

Kapcsolja be a nyomtatót, majd nyomja le a

Folytatás

gombot.

8.

Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

Megjegyzés

Ha gyakran fordul el

ő

papírelakadás, próbáljon nehezebb papírt

használni. A papírsúlyokkal kapcsolatban nézze át a használati utasítást.

11. fejezet

72

HP Deskjet 5400 series