HP Deskjet 5440 Printer series - A nyomtató egy időben több lapra nyomtat

background image

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat

Ha a nyomtató egy id

ő

ben több lapra is nyomtat, kövesse a következ

ő

irányelveket

.

A nyomtató egy id

ő

ben több lapra nyomtat

Ha a nyomtató egy id

ő

ben több lapra is nyomtat, ellen

ő

rizze a következ

ő

ket:

Papír súlya

A nyomtató egyszerre több lapra nyomtathat, ha a papír súlya nem éri el az ajánlott
értéket. Csak az ajánlott értékeknek megfelel

ő

súlyú papírokat használjon. A

papírsúlyra vonatkozó adatokat a nyomtató tartozékaként kapott referencia útmutató
tartalmazza.

El

ő

fordulaht, hogy a papír helytelenül lett betöltve

A nyomtató abban az esetben is nyomtathat több lapra egyszerre, ha a papír
túlságosan be van nyomva a nyomtatóba, vagy a papírszabályzó nem illeszkedik
pontosan a papír széléhez Helyezze be a papírt újra az adagolótálcába, csak addig

Felhasználói kézikönyv

73

background image

nyomja befelé, amíg ellenállásba nem ütközik. Ezután tolja a papírszabályzót
szorosan a papír széléhez.
A nyomtató akkor is nyomtathat egyszerre több lapra, ha különböz

ő

típusú papírok

vannak az adagolótálcában, Például, ha fotópapír sima papírral van keverve. Ürítse ki
az adagolótálcát, és csak a nyomtatandó dokumentumnak megfelel

ő

papírt töltsön

bele.