HP Deskjet 5440 Printer series - Energiafogyasztás

background image

Energiafogyasztás

Ezt a nyomtatót az energiatakarékossági szempontok figyelembevételével tervezték.
Ez nemcsak a természeti források meg

ő

rzését segíti el

ő

, hanem pénzmegtakarítást is

eredményez, mely nincs hatással a nyomtató teljesítményére. A nyomtató eleget tesz
a Federal Energy Management Program (FEMP - Szövetségi energiakezel

ő

program)

követelményeinek, az USA kormányának azon energiatakarékossági
kezdeményezésének, miszerint a nyomtató kikapcsolt állapotában csökkentsék annak
energiafelhasználását.

Energiafogyasztás készenléti állapotban:

Az energiafogyasztással kapcsolatos

m

ű

szaki adatokat a referencia útmutató tartalmazza.

Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban:

Amikor a nyomtató ki van kapcsolva,

akkor is fogyaszt bizonyos mennyiség

ű

áramot. Az energiafogyasztás megel

ő

zhet

ő

,

ha a nyomtatót kikapcsolja, és a nyomtató tápkábelét kihúzza a hálózati csatlakozóból.

14. fejezet

96

HP Deskjet 5400 series