HP Deskjet 5440 Printer series - Nyomtatópatronok behelyezése

background image

Nyomtatópatronok behelyezése

Ha cserélni kell a nyomtatópatronokat, ellen

ő

rizze, hogy a nyomtatóhoz tartozó

patronokkal rendelkezik-e, majd helyezze azokat a nyomtatópatron foglalatába.

Nyomtatópatron kombinációk

A legtöbb nyomtatási feladathoz használja a háromszín

ű

és a fekete nyomtatópatront.

Amikor fényképeket nyomtat, a háromszín

ű

mellett a fotó nyomtatópatront is használja.

A háromszín

ű

nyomtatópatront mindig a patrontartó bal oldalára szerelje be.

A fekete, illetve a fotó nyomtatópatront mindig a patrontartó jobb oldalára szerelje be.

Megjegyzés

Könnyedén megtalálhatja, hogy a foglalat melyik oldalába kell

behelyezni a patront, egyszer

ű

en egyeztesse a patron címkéjén és a foglalat

felett lév

ő

szimbólumokat.

Azonosítószámok

Amikor csere-nyomtatópatront vásárol, keresse meg a nyomtatópatron
azonosítószámát.
A nyomtatópatronok azonosítószámát három helyen is megtalálhatja:

Azonosítószám-címke: Nézze meg a cserélni kívánt nyomtatópatronon lév

ő

címkét.

60

HP Deskjet 5400 series

background image

1 Azonosítószám-címke

Nyomtató dokumentációja: A nyomtatópatronok azonosítószámának listáját a
nyomtatóval kapott referencia útmutató is tartalmazza.

Nyomtatópatron információk párbeszédpanel: A nyomtatópatronok
azonosítószám-listájának megtekintéséhez nyissa meg a nyomtató

Szerszámosládáját

, kattintson a

Becsült tintaszint

fülre, majd kattintson a

Nyomtatópatron információk

gombra.

Megjegyzés

Ez a jellemz

ő

nem feltétlenül érhet

ő

el az Ön m

ű

ködési

környezetében.

Tintahelyettesít

ő

mód

A nyomtató csak egy telepített nyomtatópatronnal tud m

ű

ködni. B

ő

vebb információért

olvassa el a

Tintahelyettesít

ő

üzemmód

cím

ű

részt.

Behelyezési utasítások

A nyomtatópatron beépítése:
1.

Ellen

ő

rizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

2.

Tegyen normál fehér Letter vagy A4-es papírt az adagolótálcába.

3.

Nyissa fel a nyomtató fedelét.

4.

Várjon, amíg a patrontartó kiér a nyomtató jobb széléhez, ott alaphelyzetbe áll és
elcsendesül.

5.

Nyomja le a nyomtatópatront, és csúsztassa ki a patrontartóból.

Felhasználói kézikönyv

61

background image

6.

Vegye ki a cserepatront a csomagolásból, és óvatosan távolítsa el a
véd

ő

szalagot. Tartsa úgy a nyomtatópatront, hogy a réz szalagok lefelé

legyenek, és a nyomtató felé nézzenek.

1 A véd

ő

szalag eltávolítása

Vigyázat!

Ne érintse meg a nyomtatópatron tintafúvókáit és réz

érintkez

ő

it. Érintésük tintahibákat, beszáradást és rossz érintkezést

okozhat. Ne távolítsa el a réz szalagokat! Szükség van rájuk az
elektromos csatlakozáshoz.

7.

Csúsztassa a nyomtatópatront kicsit felfelé a patrontartóban, amíg a helyére nem
pattan.

10. fejezet

62

HP Deskjet 5400 series

background image

8.

Zárja be a nyomtató fed

ő

lapját.

Illessze

a nyomtatópatronokat a legjobb min

ő

ség elérése érdekében.

A nyomtatópatronok tárolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg

A

nyomtatópatronok karbantartása

részt.

Az üres nyomtatópatronok újrahasznosításával kapcsolatban olvassa el

A

nyomtatópatronok újrahasznosítása

cím

ű

részt.

Figyelem!

Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat

gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen.